387

آیت الله رئیسی در نشست خبری پایان سفر به مازندران مطرح کرد

تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای رفع مسائل و مشکلات بخش‌های مختلف قضایی استان مازندران