632

در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران مطرح شد؛

ماموریت آیت الله رئیسی به بازرسی و دادگستری مازندران برای پیگیری راه اندازی خط تولید ۹۰ هزار تنی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران