451

آیت الله رئیسی در آخرین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال ۹۹:

بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های معوقه در کشور با حرکت جهادی همکاران قضایی در شرایط کرونایی به سرانجام رسیده‌ است/ با اجرای طرح غربالگری و پایش زندانیان در ۶ ماه دوم سال وضعیت بیش از ۲۰ هزار زندانی روشن شده است