476

آیت‌الله رئیسی در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی دوغارون:

خروج غیرقانونی کالا از کشور در پوشش‌ترانزیت، مصداق قاچاق سازمان یافته است/ تعلل در ایجاد ظرفیت اشتغالزایی پنج هزار نفری در منطقه قابل اغماض نیست