431

آیت الله رئیسی در اولین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰:

نامگذاری سال جدید به عنوان سال پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن ناشی از اهمیت مساله تولید برای کشور است/ ۷ قانون برای حمایت از تولید داریم اما همه آنها به طور کامل اجرا نمی‌شوند