328

آیت الله رئیسی در بدو ورود به فرودگاه خرم آباد:

امیدواریم سفر به لرستان در راستای ماموریت اصلی دستگاه قضا که همان اجرای عدالت است موثر واقع شود/ یک هیئت ۲۲ نفره در هفته‌های گذشته مسائل و‌ مشکلات قضایی لرستان را بررسی کرده‌اند