675

تأکید آیت‌الله رئیسی بر احیای حقوق عامه در کشاورزی لرستان

آیت الله رئیسی در جلسه احیا حقوق عامه در حوزه کشاورزی استان لرستان با بیان اینکه لرستان استانی مستعد برای توسعه گیاهان دارویی است، گفت: مردمی که در مجاورت منابع آبی زندگی می‌کنند نباید در دسترسی به این منابع با محدودیت روبرو باشند و احکام صادره در خصوص پرونده‌های مربوط به قاچاق چوب باید بازدارنده باشند.