610

آیت الله رئیسی در دیدار با قضات و کارکنان قضایی لرستان:

یک قاضی نفوذناپذیر و شجاع در برابر تهدیدات و تطمیع‌ها می‌ایستد و حبّ و بغض او در حکمش دخیل نیست