580

آیت الله رئیسی در جلسه شورای اداری استان لرستان:

اگر راه اندازی کارخانه‌ها برای بانک‌ها صرفه اقتصادی ندارد، آنها باید نسبت به واگذاری واحدهای تولیدی که در تملک خود دارند، اقدام کنند