373

آیت‌الله رئیسی در نمایشگاه مسائل اولویت‌دار استان لرستان:

گزارش‌های مستند در خصوص مفاسد اداری به سازمان بازرسی ارائه شود