527

آیت الله رئیسی در جمع سربازان گمنام امام زمان (عج):

اقدامات وزارت اطلاعات در مبارزه با فساد اقتصادی و ارتقاء نظام اداری می‌تواند مانع از پروژه مایوس سازی مردم باشد