401

آیت الله رئیسی در اولین نشست فصلی شورای قضایی استان‌های سراسر کشور در سال ۱۴۰۰:

اگر آنقدر که جلسه گذاشتند تا چگونه از غرب کمک بگیرند، برای رونق تولید جلسه می‌گذاشتند، گره‌های بزرگی در کشور باز شده بود