809

آیت‌الله رئیسی در نخستین جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۰:

قضات مجرب دیوان عالی، قوه را برای بازنگری بنیادین در سیاست‌های کیفری کشور و ساختار دستگاه قضا یاری کنند