655

سخنرانی آیت‌الله رئیسی در نشست بررسی موانع تولید در حوزه بانکی