654

دیدار جمعی از قضات دادگستری تهران با آیت‌الله رئیسی

آیت الله رئیسی در دیدار جمعی از قضات دادگستری تهران گفت: حاج قاسم یک استراتژیست بود که بین میدان و دیپلماسی پیوند برقرار کرده و کاری کرده بود که مشکل میدان را با کار دیپلماسی و مشکل دیپلماسی را در میدان حل کند و در اتاق در بسته ننشسته بود.