771

دیدار آیت‌الله رئیسی با هنرمندان

رئیس قوه قضاییه در بیست و ششمین نشست نخبگانی با موضوع نقش سینما در کاهش آسیب‌های اجتماعی و مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: هنرمندان در دادگاه‌ها و در زندان‌ها حضور یابند و با اطلاع از جزئیات پرونده‌ها و گفت‌وگو با آسیب‌دیدگان، علل وقوع آسیب‌های اجتماعی را بررسی و بر اساس آن فیلم بسازند.