1814

سخنان رئیسی در جلسه شورای عالی قضائی

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت: طرح تحول در قوه قضاییه فناوری پایه است و علاوه بر ۳۰ سامانه الکترونیک راه اندازی شده، همین تعداد تا پایان سال راه اندازی خواهد شد.