779

بازدید رئیسی از بخش‌های مختلف بیمارستان میلاد و گفتگو با مردم، بیماران و کادر درمان

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با حضور در بیمارستان میلاد و بازدید از بخش های مختلف آن، با مردم، بیماران و کادر درمان به گفتگو پرداخت.