1438

دیدار ۶ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با رئیس جمهور منتخب

۶ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با حضور در دفتر رئیس جمهور منتخب با وی دیدار کردند.