688

تصاویر دیدار آیت الله سید ابراهیم رئیسی با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم