927

گزارش تصویری دیدار آیت الله رئیسی با آیت الله العظمی جوادی آملی