2171

تصاویر مراسم تنفیذ حکم سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران‌