191

تصاویر دیدار رییس‌جمهور با رییس مجلس قانونگذاری عالی ازبکستان