382

تصاویر دیدار دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین با رئیس جمهور