1245

تصاویرمراسم تجدید میثاق اعضای هیات دولت با آرمانهای امام خمینی (ره)