539

تصاویر بازدید رئیس جمهور از پروژه ساخت هزار واحد مسکونی برای حاشیه نشینان چابهار