674

سخنرانی در جمع مردم طبس در امامزاده حسین بن موسی الکاظم(ع)