226

تصاویر سفر آیت الله رئیسی به تاجیکستان جهت شرکت در اجلاس شانگهای و دیدار دوجانبه