1022

تصاویر سخنرانی ایت الله رییسی در هفتاد و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ( ویدئو کنفرانس)