235

حضور آیت‌الله رئیسی در جمع عشایر بویراحمدی تنگه گرگو