61

تصاویر حضور در گلزار شهدای روستای کناره و سخنرانی در جمع اهالی روستا