147

تصاویرحضور آیت‌الله رئیسی در جمع صمیمی مردم روستای فتحعلی پارس‌آباد