191

تصاویر دیدار جمعی از مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی