586

تصاویر دیدار معاون نخست وزیر و وزیر سرمایه گذاری و تجارت خارجی ازبکستان با رییس جمهور