119

تصاویر اهدای پیراهن تیم ملی قطر به رئیس جمهور