237

تصاویر آغاز عملیات اجرایی فاز دوم ذخیره‌سازی گاز شوریجه در سرخس