175

تصاویر حضور در گلزار شهدا و گفتگو با مردم سرخس