243

تصاویر افطار رئیس جمهور در نخستین روز از ماه مبارک رمضان همراه با ایتام