383

تصاویر سخنرانی در جمع نمازگزاران مسجد امیرالمومنین(ع) کهنز