518

تصاویر دیدار با نخبگان ، علماء ، خانواده شهدا ، ایثارگران و جمعی از اقشار مختلف مردم