173

تصاویر حضور رئیس جمهور در مراکز توزیع و فروش کالاهای اساسی در تهران