190

تصاویر دیدار معاون نخست وزیر آذربایجان با رئیس جمهور