216

تصاویر مراسم استقبال رسمی سلطان عمان از آیت الله رئیسی در قصر العلم