135

تصاویر ملاقات معاون نخست وزیری عمان با رئیس جمهور