310

تصاویر نشست مطبوعاتی روسای جمهور ایران و تاجیکستان و امضاء ۱۷ سند همکاری بین دو کشور