347

تصاویر حضور آیت‌الله رئیسی در محل ساختمان متروپل آبادان