261

تصاویر نشست مطبوعاتی روسای جمهور ایران و ونزوئلا