158

رئیس جمهور در بیست و چهارمین سفر استانی ، صبح امروز وارد استان چهارمحال و بختیاری شد