869

تصاویر دیدار رئیس کمیته مشترک رؤسای ستاد ارتش پاکستان با رئیس جمهور