616

<|داده_نما | سرمایه‌گذاری‌های تاریخی در دولت سیزدهم / جزئیاتی از سه ابر پروژه پیشران اقتصادی دولت با ۴۱.۸میلیارد دلار جذب سرمایه داخلی|>